Hypnoterapia, hypnoosi

Hypnoosia on käytetty vuosisatoja erilaisten vaivojen tai ongelmien hoitamiseen.

Hypnoterapialla tarkoitetaan psykoterapeuttista työskentelyä, jossa hyödynnetään hypnoosimenettelyä ja -tilaa. Hypnoosia voidaan käyttää osana psykoterapiasuuntausta tai erillisenä hypnoterapiana.

Kliinisessä työssä hypnoosia käytettään mm. jännitysten, ahdistuneisuuden, paniikkihäiriön, unettomuuden, kivun, psykosomaattisten vaivojen, posttraumaattisen stressireaktion ja pelkojen hoidossa. Osana pidempää hoitoa hypnoosia voidaan hyvin käyttää myös esimerkiksi masennuksen hoidossa.

Hypnoosia käytetään myös elämäntapamuutosten, esimerkiksi tupakoinnin lopetuksen ja painonhallinnan tukemiseen. Urheiluvalmennuksessa, ns. psyykkisessä valmennuksessa, se on yleisesti käytetty menetelmä.

Hypnoterapeuttisessa työskentelyssä käytetään suoria suggestioita, joilla pyritään saamaan aikaan toivottua muutosta. Suorien suggestioiden lisäksi käytetään monenlaisia menneisyyteen ja tulevaisuuteen suuntautuvia mielikuvatekniikoita. Terapiassa pyritään lievittämään oireita, lisäämään hyvinvointia sekä auttamaan asiakasta kehittämään toimivia selviytymiskeinoja.

Hypnoosin ja hypnoterapian käytöstä kliinisessä työssä on olemassa myös tutkimuksellista tietoa. On tärkeää, että terapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka osaa arvioida hypnoosin soveltuvuuden asiakkaalle ja valita sopivat menetelmät.

Lisää: http://www.hypnoosi.net/index.html

Kirjallisuutta:

Alladin, A. 2008. Cognitive Hypnotherapy: An Integrated Approach to the Treatment of Emotional Disorders. Wiley.

Emmerson, G. 2003. Ego State Therapy. Glasgow: Crown House Publishing.

Geary, B.B. & Zeig, J.K. (toim) 2001. The Handbook of Ericksonian Psychotherapy.
Phoenix, Arizona: The Milton H. Erickson Foundation Press.

Haley, J. 1986. Uncommon Therapy: The Psychiatric Techniques of Milton H. Erickson, M.D. New York: W.W Norton & Company. Suomeksi: Lyhytterapian lähteillä. Milton H. Ericksonin terapeuttiset menetelmät. Lyhytterapia-instituutti.

Kallio, S. & Lauerma, H. (toim) 2004. Hypnoosi ja suggestio lääketieteessä ja psykologiassa. Karisto Oy:n kirjapaino Hämeenlinna: Kustannus oy Duodecim.

Lynn, S.J. & Kirsch, I. 2005. Essentials of Clinical Hypnosis: An Evidence-based Approach. American Psychological Association.

Nash, M.R. & Barnier, A.J. (toim) 2008. The Oxford Handbook of Hypnosis. Theory, research and practice. Oxford University Press.

Raij, T. 2005. Pain processing in the human brain. Views from magnetoencephalography and functional magnetic resonance imaging. Academic Dissertation. University of Helsinki.

Tenkku, M. (toim) 2004 Hypnopsykoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/2004.

Tenkku, M & Heinonen, S (toim) 2009. Integratiivinen hypnoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/09.

Yapko, M.D. 2001. Treating Depression With Hypnosis. Philadelphia: Brunner-Routledge.

Valikko
Kirsi Valasti Training & Psykoterapia