Psyykkinen valmennus

Kuva: Johannes Wilenius/ #hyväjuoksu – Juoksemisen Ilo

Urheilijalle urheilu on läsnä joka paikassa ja joka hetkessä. Näin ollen myös nämä hetket ja paikat vaikuttavat urheilijaan. Psykkinen valmennus ei ole vain kilpailujännityksen lieventämistä tai motivaatio-ongelmien poistamista kohti entistä parempia tuloksia. Psyykkisessä valmennuksessa nähdään urheilija kokonaisena siinä kontektissa, jossa hän elää ja jossa hän urheilee. Työskentelyn kohteena voi olla kehitykseen, kuten itsenäistymiseen, liittyvät vaikeudet, lopettamiseen, painonhallintaan tai ylikuormittumisen takana oleviin problemaatteihin liittyvtä kysymykset. Tavoitteena on aina se, miten urheilija voi hyvin ja tasapainoisesti.

Onko siis psyykkinen valmennus valmennusta vai terapiaa? Psyykkisessä valmennuksessa huomio on menneessä, tässä hetkessä ja tulevassa. Esimerkiksi menneisyyden negatiivisten kokemusten tiedostamista tämän päivän urheilusuorituksiin sekä niiden vaikuttamisvallan työstämistä pois ja uusien rakentavien keinojen, ajatusmallien ja tunnekokemusten saamista urheilijan avuksi.

Hypnoosi käytetään yleisesti psyykkisessä valmennuksessa, mm. negatiivisten kokemusten uudelleen muokkaamisessa, ideomotorisessa harjoittelussa, onnistumisen kokemusten vahvistumisessa ja jännityksen hallinnan tunteen lisäämisessä.

Keskeisiä sanoja: keskittyminen, vireystila, hallinta ja euforia, irtipäästäminen, heittäytyminen ja vahvistava jännitys.

Valikko
Kirsi Valasti Training & Psykoterapia